** अग्निदिव्य **

** अग्निदिव्य **
X

**अग्निदिव्य**

साठवुनी दुःख, आपुल्या मनात

चर्येवर आनंद आणणे अग्निदिव्य ।।

संवेदना हीन असा, निर्णय कठोर

मृदुभाषेत सांगणे असे अग्निदिव्य ।।

बोबड्या मुलांना, पापभिरू फुलांना

जीवन समजावणे असे अग्निदिव्य ।।

मना विरुद्ध, व्यक्त करणे भावनांना

कठीणात कठीण असे अग्निदिव्य ।।

वैऱ्याचे मन आणि परक्याचे दुःख

जाणुनी वागणे मोठे अग्निदिव्य ।।

तप्त भूवरी, पावलांनी अनवाणी

काटेरी वाटेत चालणे अग्निदिव्य ।।

तहानलेल्या ओठाने,भुकेलेल्या पोटाने

घासाला नाकारणे असे अग्निदिव्य ।।

क्रूर ,दगाबाज, हृदयशून्य, निष्ठुर

शत्रूलाही माफ करणे असे अग्निदिव्य ।।

शत्रूलाही माफ करणे असे अग्निदिव्य..!!!!

शब्दरचना

पराग पिंगळे

यवतमाळ

11 जुलै 2020

Updated : 11 July 2020 6:39 AM GMT
Next Story
Share it
Top